Pravidla Fénixu

1) Jakákoliv činnost uživatele (příspěvky v místnostech, v poště či hrách, komunikace na chatu apod.) nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR. V případě porušení provedou administrátoři potřebné kroky k nápravě, včetně případného oznámení Policii ČR.2) Jakákoliv činnost uživatele nesmí narušovat nebo ohrožovat činnost serveru.
To zahrnuje především:
a) Činnosti, které neúměrně zatěžují server
b) Činnosti směřující k získání práv jiného uživatele, nebo vytvoření dojmu, že tato práva byla získaná (například snaha uhodnout heslo jiného uživatele, manipulace s účtem jiného uživatele, vytvoření uživatelského účtu, který výrazně připomíná účet již existujícího uživatele apod.)
c) Zneužití eventuálně nalezených bezpečnostních děr systému k jakémukoliv účelu.V případě porušení některého z bodů bude uživatel dle uvážení administrátorů napomenut, bude mu znemožněno používání účtu, případně znemožněn přístup do systému.Zpět na úvodní stránku